fredag 1. april 2011

Ode til Eva Joly

Dette er ikke en politisk blogg. Tvert i mot er den mitt fristed fra alt som er seriøst, men blir man bare engasjert nok er man bare nødt til å få det ut. Jeg tipper det er slik Eva Joly føler det og.

Juridisk fakultet i Tromsø er så usedvanlig heldige å ha Eva Joly som professor 2. I dag var hun på universitetet for først å holde foredrag for jusstudentene om EU og særlig endringene som fulgte med Lisboa-traktaten. Min avdeling har nettopp avsluttet EU/EØS-rett, og temaet var dermed svært relevant i tillegg til at vi har fått et bedre grunnlag for å forstå innlegget enn det vi hadde da hun var her i fjor. 

EU er et veddemål om at solidaritet, handel og samarbeid skal overkomme de kulturelle forskjellene i Europa (som har ført til så mange kriger i fortiden), for å bli en aktør i en stadig mer globalisert verden.

Videre gikk hun inn på noen av utfordringene EU møter fremover. Og hun legger ikke skjul på at EU står ovenfor store utfordringer. Bildet er komplekst, men det jeg beundrer henne aller mest for er at hun ikke lar kompleksiteten overvelde seg. Hun er ikke redd for forandring, utvikling, men er svært bevisst på hvilken retning hun vil styre utviklingen. Det er så lett å bli handlingslammet, om det så er i møte med problemstillinger rundt EU, globalisering, klimaendring eller andre av livets store spørsmål.

Det er én måte å bidra til forandring, og det er å ikke gi opp for resignasjonen (Edgar Morin).
Demokratiet dør av at folk ikke engasjerer seg.

Senere på dagen hadde hun en åpen forelesning som samlet studenter og ansatte fra flere fakulteter, samt øvrige Tromsø-beboere. Her skulle hun snakke om rollen korrupsjon har spilt i revolusjonene i Nord-Afrika, men hun gikk fort over til et tema hun mente var hakket mer aktuelt; Japan og Fukushima. Energiforsyning er også en av EUs største utfordringer og hun mente dette beviser at De grønne hadde hatt rett i sin kamp mot atomkraftverk.

Skjebnen til de mange millionene i og rundt Tokyo avhenger nå av vindretningen.
Etter en atomulykke er det ingen fremtid, jorden steriliseres i tusener av år.

Atomenergi er ikke bare et problem på grunn av reaktorene, den daglige belastningen er det urangruvene som står for, og det er er i stor grad Afrikas befolkning som lider av dette. Pengefondet og multinasjonale selskaper presser på, og tjener grovt på gruvene, som gjør grunnvannet radioaktivt og sprer radioaktivt støv.

Verden drømmer om Afrikas ressurser, uten afrikanerne...

For å takle de enorme, komplekse problemstillingene trengs sterke aktører på verdensarenaen. Her kan kanskje EU og de europeiske verdiene stå som et motstykke til amerikansk kommersialisme og ultra-liberalisme, dersom EU-borgerne velger politikere med visjoner. Eva Joly er helt klart en politiker med visjoner. Og integritet. Og mot.

Takk for at du kommer til gokk for å minne oss på om at vi tross alt er en del av verden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar